Divno je! Hvala! Od vas bi se mnogi puno toga mogli naučiti o turizmu.